Archive

Posts Tagged ‘tips blogspot’

Tips Blogspot : Membuat Posting

February 11, 2010 1 comment

Jika anda sudah membuat blog, dan mengetahui masing-masing fungsi editor di blogspot langkah seterusnya adalah membuat posting atau mengisi Blog dengan maklumat, gambar atau apa sahaja yang difikirkan perlu. Ini merupakan perkara dan tujuan utama kita membuat sebuah Blog.

Login Ke Blogspot

Langkah pertama untuk kita membuat posting adalah log in dahulu, cara untuk log in ke dalam blogspot cuma klik link disini login pada blogspot. Pada kotak dialog isikan:

  • Username: Nama yang didaftarkan semasa membuat blog. Username ini adalah alamat e-mail yang diisikan semasa mendaftar.
  • Password: password anda
  • Remember me untuk mencatat nama user dan password pada PC yang digunakan sekarang, ini berguna bila diwaktu lain kita akan login lagi. Komputer akan mencatat dan menyimpan data nama user dan password.

Klik pada button SIGN IN. Selanjutnya kita akan dibawa menuju Form atau Dashboard. Dashboard merupakan panel untuk mengakses ke berbagai fungsi yang mengatur segala yang berhubungan dengan blog seperti Post, Settings, dan Layout.

Membuat posting di Blogspot

Dari Dashboard Blogspot ini kita juga boleh membuat artikel, untuk memulakan membuat artikel klik pada link yang bertuliskan New Post. Atau lihat pada gambar dibawah.

Selepas itu kita akan dibawa kepada kertas kerja kita, terdapat juga pelbagai kemudahan untuk kita dalam membuat posting atau pun meng”edit” artikel pada blog.

Secara asasnya telah pun saya tunjukkan cara bagaimana untuk membuat posting dalam bogspot diharap kepada semua newbie dapat mengikuti langkah ini. sekiranya mempunyai pertanyaan lanjut sila berikan komen untuk saya jawab terima kasih.

Advertisements